ระเบียบการเช่าชุด

ขั้นตอนการนัดลองชุด

1. ลูกค้าทำการจองคิว เพื่อลองชุดผ่านทาง Line ID: varisstudio หรือ Inbox ทาง https://www.messenger.com/t/varisstudio

2. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทางร้านจะทำการยืนยันวันและเวลาเพื่อให้เข้ามาลองชุดที่ร้านกับลูกค้าอีกครั้ง

รายละเอียดและขั้นตอนการเช่าชุด

1. ลูกค้าเข้ามาเลือกลองชุดที่ร้านเพื่อวัดขนาดและเลือกแบบชุดที่ต้องการ
2. เมื่อได้ชุดและแบบที่ต้องการแล้ว ทางร้านจะสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการจองและจ่ายค่ามัดจำสำหรับล็อกคิวพร้อมระบุวันที่ต้องการใช้ชุด
3. ทางร้านจะทำการปรับแก้ขนาดชุดให้ลูกค้า
4. นัดรับชุดและชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมทั้งค่าประกันชุด (ราคาค่าประกันชุดขึ้นอยู่กับแบบชุดและเครื่องประดับ)
5. ระยะเวลาในการเช่า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับชุด
6. คืนชุด พร้อมเครื่องประดับทั้งหมด ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับชุด (หากเกินกำหนดคิดค่าปรับ 1,000 บาท/วัน/ชุด) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเช็คความสมบูรณ์ และจะทำการคืนเงินค่าประกันทั้งหมดทันที หากไม่มีความเสียหายใดๆ
7. ไม่สามารถคืนเงินค่ามัดจำได้ในกรณีที่ทำสัญญาและล็อกคิววันที่ใช้งานชุดแล้วทุกกรณี