สอนแต่งหน้า

สอนแต่งหน้า

สอนแต่งหน้าตัวเอง

  • เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น พื้นฐานในการดูแลผิวพรรณของใบหน้าตัวเอง
  • เรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เครื่องสำอางและครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพของผิวหน้า
  • เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้าให้ดูดีและได้สัดส่วน
  • เน้นพื้นฐานการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกสำหรับองค์กร

  • เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
  • เรียนรู้การบำรุงผิวหน้า การเลือกใช้เครื่องสำอางให้เหมาะกับผิวหน้า
  • เรียบรู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้าให้ดูดีและได้สัดส่วน
  • บรรยายในคลาสพร้อมเวอร์คชอปให้ลงมือปฏิบัติจริง
  • ออกแบบและดีไซน์การแต่งหน้า ทรงผมเพื่อปรับบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับองค์กร
  • สามารถออกแบบหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้