สอนแต่งหน้า

สอนแต่งหน้า

สอนแต่งหน้าตัวเอง

 • เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น พื้นฐานในการดูแลผิวพรรณของใบหน้าตัวเอง
 • เรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เครื่องสำอางและครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพของผิวหน้า
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้าให้ดูดีและได้สัดส่วน
 • บรรยายในคลาสพร้อมเวอร์คชอปให้ลงมือปฏิบัติจริง
 • เน้นพื้นฐานการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกสำหรับองค์กร

 • เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
 • เรียนรู้การบำรุงผิวหน้า การเลือกใช้เครื่องสำอางให้เหมาะกับผิวหน้า
 • เรียบรู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้าให้ดูดีและได้สัดส่วน
 • บรรยายในคลาสพร้อมเวอร์คชอปให้ลงมือปฏิบัติจริง
 • ออกแบบและดีไซน์การแต่งหน้า ทรงผมเพื่อปรับบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับองค์กร
 • สามารถออกแบบหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้