fbpx

ชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์

฿5000

รายละเอียด

 • ดอกไม้โต๊ะหมู่ 4 พาน
 • ชุดกระถางธูป พร้อมธูป
 • เชิงเทียนพร้อมเทียน 2 ชิ้น
 • พระพุทธรูป 1 รูป
 • เชิงเทียนชนวนพร้อมเทียน 1 อัน
 • อาสนะสำหรับพระ 9 รูป
 • ชุดแก้วน้ำ 9 ใบ
 • ชุดกระโถน 9 ใบ
 • ชุดกล่องทิชชู่ 9 กล่อง
 • ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด

ชุดพิธีสงฆ์

฿7000

รายละเอียด

 • ดอกไม้โต๊ะหมู่ 4 พาน
 • ชุดกระถางธูป พร้อมธูป
 • เชิงเทียนพร้อมเทียน 2 ชิ้น
 • พระพุทธรูป 1 รูป
 • เชิงเทียนชนวนพร้อมเทียน 1 อัน
 • อาสนะสำหรับพระ 9 รูป
 • ชุดแก้วน้ำ 9 ใบ
 • ชุดกระโถน 9 ใบ
 • ชุดกล่องทิชชู่ 9 กล่อง
 • ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด
Facebook
Twitter
LinkedIn