fbpx

ชุดพานขันหมาก

พิธีแห่ขันหมากจัดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับพิธีแต่งงานแบบไทย เพราะเจ้าบ่าว และเครือญาติจะต้องยก ขบวนขันหมาก ไปสู่ขอเจ้าสาวถึงบ้าน  ซึ่งการจัดขบวนขันหมากนั้นจะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าบ่าวในการจัดหามา การเตรียมเครื่องขบวนขันหมากแต่งงานนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือขันหมากเอกและขันหมากโท

ชุดพานขันหมากไทย ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้แห้ง) สำหรับเช่า

ราคา 7,900 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานแหวน 1 พาน
 • พานสินสอด 2 พาน
 • พานขนมมงคล 9 อย่าง 2 พาน
 • พานต้นกล้วย ต้นอ้อย 2 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • พานโปรยดอกไม้มงคลพร้อมดอกไม้มงคลและธัญพืช 1 พาน
 • ผ้าห่อสินสอด
 • แถมฟรี สายกั้นประตู 9 เส้น

ชุดพานขันหมากไทย ปักดอกไม้สด

ราคา 25,000 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานแหวน 1 พาน
 • พานสินสอด 2 พาน
 • พานขนมมงคล 9 อย่าง 2 พาน
 • พานต้นกล้วย ต้นอ้อย 2 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • พานโปรยดอกไม้มงคลพร้อมดอกไม้มงคลและธัญพืช 1 พาน
 • ผ้าห่อสินสอด
 • แถมฟรี สายกั้นประตู 9 เส้น

ชุดพานขันหมากไทย ปักดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้สด

ราคา 30,000 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานแหวน 1 พาน
 • พานสินสอด 2 พาน
 • พานขนมมงคล 9 อย่าง 2 พาน
 • พานต้นกล้วย ต้นอ้อย 2 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • พานโปรยดอกไม้มงคลพร้อมดอกไม้มงคลและธัญพืช 1 พาน
 • ผ้าห่อสินสอด
 • แถมฟรี สายกั้นประตู 9 เส้น

รายการเพิ่มเติม

 • พานขันหมากโทหรือเครื่องต่างๆเพิ่มเติม เพิ่มราคาพานละ 1,500 บาท
Facebook
Twitter
LinkedIn