Wedding Backdrop ฉากถ่ายภาพงานแต่ง

ขนาด ดอกไม้ผ้า ผสม ดอกไม้สด
ขนาด 4.8m x 3m
เริ่มต้น 20,000 บาท
เริ่มต้น 25,000 บาท
เริ่มต้น 30,000 บาท
ขนาด 6m x 3m
เริ่มต้น 45,000 บาท
เริ่มต้น 50,000 บาท
เริ่มต้น 55,000 บาท
  • มีปูพรหมให้ตามขนาด Backdrop
  • มีไฟส่อง Backdrop ให้
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn